Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Ønsker du at redigere din tilmelding?

Indtast den email du har registreret dig med og vi vil efterfølgende sende dig en mail med instruktioner:


 
 

Forretningsbetingelser

Vi har ikke formuleret egentlige forretningsbetingelser for vor rådgivning, men finder alligevel behov for på dette sted at redegøre for vor salærpolitik.

Vort honorar fastsættes som udgangspunkt ud fra følgende forhold:

  1. anvendt tid, 
  2. sagens størrelse,
  3. det ansvar, som er forbundet med sagen,
  4. graden af specialviden, som er nødvendig for opgavens afklaring,
  5. det opnåede resultat og sagens betydning for klienten.

Disse parametre fremgår direkte af Retsplejelovens § 126, som er det grundlag, loven påbyder os i forbindelse med afregning. Til private kunder fremsender vi altid en ordrebekræftelse, når opgavens omfang er klarlagt. Erhvervsklienter kan til enhver tid få en ordrebekræftelse.

I mindre omfattende sager er det muligt at afgive tilbud stort set fra sagens start. I større og mere komplicerede sager, hvor det kan være vanskeligt fra starten at vurdere indsatsen, kan vi afgive overslag og efter aftale løbende justere dette, såfremt udviklingen i en sag giver grundlag for det.

I længerevarende sagsforløb afregner vi á conto på enten måneds- eller kvartalsbasis.

Vores betalingsbetingelser:

Netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. Vi beregner os en morarente ved forsinket betaling med en rentesats på Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 %.