Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Ønsker du at redigere din tilmelding?

Indtast den email du har registreret dig med og vi vil efterfølgende sende dig en mail med instruktioner:


 
 

Betalingspåkrav udtages, når hovedstolen er under kr. 50.000,00.

Hører vi ikke fra debitor inden 10-dages fristens udløb, vil vi udarbejde og fremsende betalingspåkrav til Retten, med mindre fordringen er så beskeden, at yderligere tiltag ikke kan anbefales. I så fald vil sagen blive afsluttet som uerholdelig.

Sager med en værdi under kr. 5.000,00 vil alene blive fortsat, såfremt der foreligger instruks herom fra jeres side.

Debitor registreres samtidig i det lukkede register hos RKI.

Kommer debitor med indsigelser mod kravet inden afsigelse af dom, går sagen ud af inkassosystemet, idet der så bliver tale om en civil retssag. Der stilles ingen krav til indholdet af debitors indsigelser, der alene kan bestå i afkrydsning af et felt på betalingspåkravet. Sagen følger herefter de sædvanlige regler for behandling af civile retssager.

Betalingspåkravet er den nye, forenklede inkasso, der kom pr. 1. januar 2005. Ved indgivelse af betalingspåkrav skal der ikke medsendes bilag, men der skal være udsendt en rykker med inkassovarsel iht. Inkassolovens § 10. 

Når man indgiver betalingspåkrav, har kreditor 3 valgmuligheder: 

  1. Skal sagen fortsættes, såfremt debitor har afgivet insolvenserklæring?
  2. Skal sagen fortsættes som almindelig retssag, hvis debitor protesterer mod kravet?
  3. Skal sagen fortsættes til tvangsfuldbyrdelse i Fogedretten, hvis der opnås fundament?

Ad 1.

  • NEJ, sagen skal ikke fortsætte: Sagen returneres fra Fogedretten, og alle retsafgifter tilbagebetales. Der er ikke opnået fundament, forældelse er ikke afbrudt, og debitor kan ikke registreres i et skyldnerregister. Kreditor har derimod ret til momsrefusion. Sagen kan genfremsendes senere.
  • JA, sagen skal fortsætte: Sagen fortsætter uanset insolvenserklæringen, dvs. at betalingspåkravet forkyndes for debitor. Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor der er opnået fundament, og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, vil sagen blive afvist på dette senere tidspunkt, og retsafgift for selve fogedsagen returneres.

Ad 2.

  • NEJ, sagen skal ikke fortsætte. Sagen returneres. Der er ikke opnået fundament. Afgiften på 400 kr. for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt.
  • JA, sagen skal fortsætte. Sagen overgår til behandling efter de almindelige regler for civile sager, dvs. at debitor skal afgive svarskrift, og der må forventes en egentlig domsforhandling.

Ad 3.

  • NEJ, debitor skal ikke indkaldes til Fogedretten, og sagen afsluttes, når der er opnået fundament.
  • JA, debitor skal indkaldes til Fogedretten. Fogedretten kontrollerer igen, om debitor er fredet pga. insolvenserklæring. Hvis debitor er fredet, returneres sagen sammen med afgiften for tvangsfuldbyrdelsen.