Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Tilmeld nyhedsbrev


Er du allerede tilmeldt og ønsker af afmelde dig, kan du gøre det her.
 
 

Hvis debitor ikke kommer med indsigelser overfor Retten, vil der på baggrund af betalingspåkravet blive afsagt en ”fogedretsdom” med samme 10-årige forældelsesfrist som en dom efter en stævning.

Debitor overføres herefter til det åbne register hos RKI og registreres i DebitorRegisteret.

Sagen bliver samtidig berammet i Fogedretten, og hører vi fortsat ikke fra debitor med forslag til en frivillig betalingsordning, vil sagen blive foretaget i Fogedretten. Hvis debitor ikke giver møde, vil politifremstilling blive berammet.

Møder debitor heller ikke ved politifremstillingen, vil debitor blive anholdt, næste gang politiet træffer ham.

Når sagen foretages i Fogedretten, må debitor redegøre for sine økonomiske forhold, herunder arbejde, indtægtsforhold, civil status, evt. ægtefælles / samlevers arbejde og indtægtsforhold, faste udgifter, lejemål eller fast ejendom, evt. depositum, hjemmeboende børn, anden gæld – til hvem og hvor stor, udlægsegnede aktiver mv.

Vi vil på fogedretsmødet foretage udlæg i de evt. udlægsegnede aktiver, debitor måtte eje; det kan være f.eks. fast ejendom, bil, båd, motorcykel, større og nyere radio- og TV-udstyr, hest eller andre værdifulde (kæle)dyr, overskydende skat, aktier / anparter, forventet arv. Ved erhvervsdrivende kan det være udestående fordringer, køretøjer, maskiner og inventar, kassebeholdning / bankindestående mv.

Til brug herfor hører vi gerne i hver enkelt sag, hvis I har kendskab til, at debitor ejer særligt udlægsegnede aktiver.

De(t) foretagne udlæg vil blive sikret med tinglysning eller denunciation overfor 3. mand.

Indgår debitor en afdragsordning i Fogedretten, vil vi sørge for administration heraf, se Administration af afdragsordning.

Hvis debitor afgiver insolvenserklæring og ikke kan afdrage gælden, vil sagen blive sluttet som uerholdelig. Hvis I ønsker det, kan sagen genoptages efter 6 måneder efter afgivelse af insolvenserklæring, og I er i så fald velkomne til at fremsende sagen på ny.

Hvis vi har mistanke om, at debitor afgiver urigtige oplysninger for Fogedretten, kan vi anmode om en udkørende fogedforretning. Her tager vi og Fogeden ud til debitor for at kontrollere, om debitor skulle være i besiddelse af udlægsegnede aktiver, der ikke blev oplyst om på fogedretsmødet.